-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2370 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

ما در خانواده دوازده نفره يا چهار برادر و شش خواهر و والدين زندگي مي كنيم . برادر بزرگم اوّل راهنمايي است به خاطر ناراحتي كليه دوبار عمل جراحي كرده , پدرم كارگر ساده است , هزينهء زندگي , حتي مخارج مدرسه ما را به درستي نمي تواند تأمين كند. يك بار براي رهبر انقلاب و رئيس محترم جمهور نامه نوشتم پاسخ راندادند. به كميته امداد مراجعه كرده به دليل نداشتن شرايط جواب منفي دادند. خواهشمندم با نوشتن ما را ارشاد كرده و كمك كنيد.

خواهر گرامي ! از اين كه با ما مكاتبه كرده و مشكل خود را با ما در ميان گذاشتيد سپاس گزاريم .

باور كنيد كه بعد از اطلاع از وضع زندگي تلخي و نگران كننده شما بسيار ناراحت شديم , از خداوند برطرف كننده غم ها و مرارت ها مي خواهيم كه هر چه سريع تر مشكلتان را حل فرمايد.

كار اين واحد تنها پاسخ به شبهات اعتقادي , فلسفي , تاريخي و... است و كارهاي ديگر از محدوده وظايفمان خارج است , لذا با كمال شرمندگي نمي توانيم به شما كمك مالي نموده و گوشه اي از مشكل شما را برطرف نماييم , اماپيشنهاد مي كنيم : 1 مشكل خود را با امام جمعهء محترم شهر خود در ميان بگذاريد. شايد به بعضي از افراد خيّر ي تان حل شود.

2 به ادارهء بهزيستي شهر خود رفته و از آن تقاضاي رفع مشكل كنيد.

3 بار ديگر براي رئيس جمهوري محترم نامه بنوسيد و به دفترش واقع در تهران ارسال نموده و از ايشان استمداد كنيد اميد است نظر لطفي به شما نمايند.

4 از توسّل به حضرت محمد6و اهل البيت اطهارش : مخصوصاً حضرت زهرا و زينب كبري 3غافل مباشيد.

5 وقتي به خاطر گرفتاري و ناراحتي قلب تان شكست و يا در مواقع استجابت دعا مثل شبهاي قدر, جمعه , كنارمرقد امام 7يا امام زادگان , گلزار شهدا, و بعد از هر نماز مخصوصاً نماز صبح خداوند متعال را به محمد6قسم بدهيد تا به شما كمك كند.

6 صبر پيشه كرده و استقامت كنيد و در هر جا, همه وقت و پيش هر كسي اظهار بدبختي نكنيد, بر اعصاب خودمسلّط شويد, بدانيد كه خانواده هاي مثل شما و بلكه بدتر از شما از نظر در مضيقه بودن زندگي بسيارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.